Jan Roeleveld

Nevenactiviteiten

Vanaf mijn jeugd ben ik actief geweest in verschillende functies op allerlei gebieden, waarvan de belangrijkste waren:  hobby’s, beroep, maatschappij en politiek.  De eerste twee smolten ineen vanaf 1975.

Hieronder een opsomming van mijn nevenactiviteiten die ik naast mijn werk had en nog steeds heb:

1973-1975 Bestuurslid van de jeugdvereniging Gereformeerde Gemeente Zeist (onbezoldigd)

1974-1982 Afwisselende bestuursfuncties als  secretaris, penningmeester en vice-voorzitter van de Zeister Foto Club (onbezoldigd)

1975-1978 Docent fotografie en donkere kamer technieken aan het vormingscentrum Het kompas te Zeist (bezoldigd)

1977-1982 Mede-oprichter en bestuurslid van de SGP-studievereniging Utrecht-De Bilt-Zeist (onbezoldigd)

1978-1982 Mede-oprichter en coördinator van de Fotowerkgroep De Cycloop te Bilthoven (onbezoldigd)

1979-1985 Bestuurslid en  coördinator van de Werkgroep Utrecht van Constructief Jong Nederland (OSL-jongeren). (onbezoldigd)

1983-1986 Lid van de Stichtingsraad van de OSL-Stichtingen voor vrijheid en veiligheid. (onbezoldigd)

1983-1986 Landelijk vice-voorzitter van Constructief Jong Nederland (OSL-jongeren) (onbezoldigd)

1984-1985 Mede-oprichter en initiator van het Comité “Ontwapening via Geneve” (onbezoldigd)

1986-1987 Mede-oprichter en bestuurslid van de Nederlandse Patiënten Vereniging afdeling Houten (onbezoldigd)

1985-2015 Lid van de gemeenteraadsfractie van de SGP Houten (bezoldigd)

1986-2015 Lid van diverse raadsadviescommissies voor diverse beleidsterreinen (bezoldigd)

1987-1990 Lid van de gemeenteraad/fractievoorzitter voor de SGP-fractie Houten (bezoldigd)

1987-1990 Lid van de commissie straatnaamgeving Gemeente Houten (onbezoldigd)

1988-2006 Lid van de  Landelijke AV-Groep van de Fotobond BNAFV

1990-1994 Lid van de gemeenteraad/fractievoorzitter voor de SGP/RPF-fractie Houten (bezoldigd)

1991-2014 Lid van de redactieraad van de Stichting Diatoon, uitgeefster van het gelijknamige infoblad voor de AV-maker. (op basis onkostenvergoeding)

1991-heden Lid van de technische commissie van de Stumpfl Gebruikers Groep (onbezoldigd)

1994-1995 Fractie-assistent van de SGP-fractie Houten (onbezoldigd)

1995-1998 Docent band-dia producties voor de Nederlandse Fotovakschool te Apeldoorn (bezoldigd).

1995-1996 Lid van het Comité Houten feliciteert Jeruzalem 3000 jaar (onbezoldigd)

1998-1999 Toegevoegd lid van de projectorganisatie Koninginnedag Houten 1999 t.g.v. het bezoek van H.M. Koningin Beatrix aan Houten op 30 april 1999. Belast met fotografische verslaggeving en audiovisuele presentatie. (onbezoldigd)

2000-heden Lid van het E-team; organisatie die kwalitatief hoogwaardige Galaprojecties organiseert.

2002-2014 Lid van de audiovisuele werkgroep ViaDia

2006-heden Lid van de audiovisuele werkgroep AV-Creatief

2006-heden Lid van de Rotary Club Houten; diverse functies op gebied van public relations, promotie, ledenwerving, fundraising en sponsoring. Voorzitter commissie Vocational Service in de bestuursjaren 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014. (onbezoldigd)

2007-2012 Lid van de klankbordgroep ter advisering en begeleiding van projecten Tuinarchitectuurcentrum Makeblijde te Houten. (onbezoldigd)

2011-2013 Lid van het audiovisueel collectief Grenzeloos in panorama.

juni 2013-heden Präsident van AV-Dialog e.v. Verein für Audiovisuelle Kommunikation. (onbezoldigd)


Laatste reacties

    Contact

    E-mail: info apestaartje janroeleveld. nl