Jan Roeleveld

Gezondheid Jan – dinsdag 17 februari

by on feb.17, 2009, under gezondheid

Houten, 17 februari 2009,

Lieve familie, vriend(inn)en, kennissen, etc,

Zoals beloofd veertien dagen geleden, zou ik jullie vandaag berichten hoe mijn situatie momenteel is. Wel, ik mag niet klagen..!
Langzaam maar zeker gaat het de goede kant op. Ik merk heel goed dat het genezingsproces doorzet, ook al gaat het minder snel dan je zelf zou willen.
De wond van het borstbeen is minder pijnlijk dan toen ik net thuis kwam, het (pijnlijk) ophoesten van vocht is lang zo frequent niet meer en ik merk dat ik méér lucht heb dan veertien dagen geleden. (Fredy zegt dat ik weer méér babbels begin te krijgen en ziet dat ook als een bewijs van méér lucht…).

Volgens de voorschriften en geen dag eerder, (Fredy houdt alles nauwlettend in de gaten, dat schijnt noodzakelijk te zijn bij mij;-o)), zijn we begonnen aan de dagelijkse wandelingetjes buiten. Eerst een rondje van pakweg 500 stappen rondom ons huizenblok. Ik kreeg van onze tante Janneke een stappenteller, die ik aan mijn steunkous hang, zodat ik weet hoeveel we ongeveer lopen.
Eind vorige week hebben we de afstand opgevoerd tot ongeveer 800 stappen en werd het nabijgelegen parkje/voetbalveld, omsloten door Tiendhoeve, Jachthoeve, Wagenhoeve en Kalverhoeve, aan het parcours toegevoegd.
Sinds afgelopen maandag is de route opnieuw verlengd en nu doen we ook een deel van de nabijgelegen wijk de Gaarden aan en staat de stappenteller bij thuiskomst op 1280 stappen. Zo’n nieuwe route houden we dan 3 tot 4 dagen vast en daarna gaan we weer een paarhonderd stappen verder. Afhankelijk van de weersomstandigheden lopen we die route één tot twee keer per dag. Dat alles op advies van Johan Willemse, de fysiotherapeut uit het Diakonessenhuis.
Als we deze periodieke verlenging nog een aantal weken volhouden kom ik aardig in de buurt van één van mijn voorgenomen ‘noodzakelijke aanpassingen van levensstijl’ voor de periode na de operatie: Het driemaal per week gaan lopen van huis naar de zaak en van de zaak naar huis. ’s Morgens een tochtje van een half uur en ’s middags/avonds een tochtje van een half uur. Nee, ik ben geen figuur om me een paar uur per week af te beulen in een sportschool of fitnessclub. Het lopen naar de zaak kost me maar één uur per dag en dus slechts 40 minuten meer dan voorheen, toen ik 10 minuten heen en 10 minuten terug reed met de auto..! Ja, ja, je moet als ondernemer natuurlijk wel efficient met je tijd om blijven gaan…

vernauwing-jr-011

vernauwing-jr-02

Hierbij o.a. een tweetal shots (Vernauwing JR 01 en 02) uit het filmpje van de catheterisatie op 7 januari, één dag na mijn plotselinge opname in het Diakonessenhuis. De rode streepjes en rondjes markeren de lichte plekken waar de afsluitingen en vernauwingen zitten. Daar is de donkere contrastvloeistof niet zichtbaar, ergo, daar zit alles (meer of minder) dichtgeslibd. Ik ben geen medisch deskundige, maar ook voor een leek is dit wel waarneembaar denk ik.

schema-operatie

Op het plaatje “Schema operatie” is in zwart-wit tekening en tekst de ‘vertaling’ van de catheterisatie te zien. De linker hartslagader op het plaatje is op twee plekken vernauwd (is ook te zien als je de rondjes op de foto Vernauwing JR 02 bekijkt). Bovenin voor 71% en onderin voor 69%. We hebben ons laten vertellen dat de totale verstopping dan alsvolgt moet worden berekend: 100% volume min 71% vernauwing is een resterende 29% en daarvan nog eens 69% vernauwing resulteert in 9% volume. Ergo, een afsluiting van 91% zoals de cardioloog zei. Zolang je je rustig gedraagt en je niet al teveel inspant is er niet in korte tijd zóveel zuurstof nodig dat dit problemen oplevert… Maar als het wel nodig is…
Die twee vernauwingen zijn met twee aders, die uit mijn linkerbeen genomen zijn, (donkerrood in het schema) omgeleid zodat er weer voldoende zuurstof kan worden toegevoerd naar de plaatsen waar het nodig is.

Ongeveer in het midden van de tekening zien jullie de ader waarin drie vernauwingen zitten. (Ook zichtbaar in foto Vernauwing JR 01).
Op volgorde van onderaf gezien vernauwingen van 52%, 72% en 69%. Volgens de bovenbeschreven rekenmethode levert dat de volgende conclusie op. 100% min 52% is een restant van 48%. Daarvan weer 72% weg door de volgende vernauwing resulteert in 13,5 % en daarna nóg eens 69% vernauwing resulteert in een magere 4% ofwel praktisch afgesloten op het moment dat ik een meer dan bovenmatige inspanning zou verrichten. Ook twee zijtakken daarvan hebben vernauwingen. In het schema zien jullie de lichter rode nieuwe aderen die uit de borst genomen zijn en die om de vernauwingen heen gaan en zodoende weer voor voldoende aanvoer zorgen.
In totaal zijn het dus 5 omleidingen (2 + 3) geworden.

Intussen is de stroom aan kaarten en andere blijken van belangstelling en meeleven logischerwijs langzaamaan minder geworden.
Maar wat hebben jullie allemaal meegeleefd..! Geweldig gewoon en bij dezen nogmaals hartelijk dank voor al die opbeurende post, zowel via de echte brievenbus alswel via de e-mail box.

Hierbij vinden jullie o.a. wat foto’s die ik bijna twee weken geleden maakte in de huiskamer.

kaarten-voor-jan-02

Op dit moment van schrijven hangen er zelfs 4 waslijnen waaraan (dubbelzijdig) een kleine 350 kaarten hangen.

kaarten-voor-jan-01

Ook een montage van (een deel van) de ontvangen hoeveelheid boeketten en fruitmanden. Allen hartelijk dank!

bloemen-voor-jan

Inmiddels zijn de meeste (naaste) familieleden op bezoek geweest en kan ik bezoek vanuit een bredere kring ontvangen. Velen hebben aangegeven langs te willen komen.
Van harte welkom, bij voorkeur ’s morgens van 11.00 tot 12.00 uur en altijd op afspraak want ik mag van de dokter geen 5 mensen tegelijk ontvangen… En als het niet anders kan mag het ook ’s avonds.
Liefst afspreken per e-mail ( fredy.roeleveld apestaartje filternet.nl) en als het niet anders kan per telefoon (030-6373451). Om verder aan te sterken ga ik nog wel elke dag van 13.30 uur tot 16.00 uur naar bed en in die tijd is Fredy op de zaak om onze medewerker Jeroen bij te staan. Als jullie dus willen bellen voor een afspraak, bij voorkeur ’s morgens of ’s avonds.
Vooralsnog neem ik zelf nog geen telefoon op omdat dat nog te vermoeiend is. (Ik moet mezelf in bescherming nemen tegen mijn eigen breedsprakigheid…;-))…

Tot zover zijn jullie weer op de hoogte van mijn revalidatieverloop. Ik hoop een volgend bericht te kunnen versturen als het revalidatieprogramma in het Zeister Diakonesenhuis van start gaat rond begin maart.

Ontvang mijn hartelijke groeten, mede namens Fredy en de kinderen,

Jan

P.S. Ten overvloede… Ik lees alleen de mails die gestuurd worden aan fredy.roeleveld apestaartje filternet.nl want de zaak is voor mij nog steeds ´verboden gebied´…!


Leave a Reply

Laatste reacties

Contact

E-mail: info apestaartje janroeleveld. nl